Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο εθνικός διχασμός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87895-9-3
Τάλως Φ., Αθήνα, 3/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 607 γρ, 347 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

(. . .) Το έργον αυτό θα καταστή απαραίτητον κτήμα οιουδήποτε Έλληνος, ιδίως δε χρήσιμος οδηγός και σύμβουλος των πολιτών της νεωτέρας γενεάς, η οποία δεν έζησε μεν, υφίσταται όμως τας συνεπείας του μοναδικού και άνευ προηγουμένου εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος φοβερού και αναλγήτου αιματοκυλίσματος των λαών και της εθνοκτόνου εσωτερικής διαιρέσεως, συνέπεια της οποίας υπήρξεν η Μικρασιατική συμφορά, η Εθνική μας κατάπτωσις και εξουθένωσις και η συνεχιζόμενη λυσσώδης εσωτερική διαμάχη, η υποσκάπτουσα βραδέως μεν, αλλ` ασφαλώς, τα θεμέλια της Εθνικής μας ενότητας και υποστάσεως.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]