Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις
Διαδικασία, τεχνική, πρότυπα εφαρμογής
Public relations programming
Process, techniques, models of implementation
Κυκλοφορεί
Interbooks, Αθήνα, 6/1995
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 286 σελ.