Ο μύλος και ο μυλωνάς στον παραδοσιακός μας πολιτισμό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8258-38-9
Παύλος Εκδόσεις, Αθήνα, 3/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 302 γρ, 141 σελ.
Περιγραφή

[...] Στην παρούσα μας εργασία δεν θα κάνουμε εξειδικευμένο λόγο για τη δομή, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του συστήματος του νερόμυλου, γιατί μ` αυτά έχουν ασχοληθεί άλλοι πιο ειδικοί από μας και έχουν γραφτεί πολλά. Θα καταβληθεί προσπάθεια να τονιστεί μια άλλη διάσταση του θέματος, η λαογραφική. Και πιο συγκεκριμένα, ο επηρεασμός του μύλου στη δημώδη ποίηση, τον παροιμιακό λόγο και γενικότερα στη θυμοσοφία του λαού. [...]

(από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)