Ο μεγάλος κύκλος της ελληνικής οικονομίας 1945-1995
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1193-1
Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 163 σελ.
Περιγραφή

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η συνοπτική εξέταση μιας πολύ μακράς περιόδου της εξελίξεως της ελληνικής οικονομίας, προς την οποία δεν είναι άσχετη η σημερινή κρίσιμη κατάσταση και οι προσπάθειες που απαιτούνται και καταβάλλονται για την αντιμετώπισή της, στο πλαίσιο μάλιστα των διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει για την οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης. Η αναδρομή στο απώτερο παρελθόν θεωρήθηκε αναγκαία επειδή χωρίς αυτή δεν μπορεί να είναι πλήρης η κατανόηση των διαφόρων πτυχών της κρίσεως που επί πολλά έτη υποβόσκει. Δεν θα αρκούσε μια σχετικά βραχυχρόνια εξέταση των προβλημάτων - όσο εμπεριστατωμένη και αν ήταν - για να σχηματισθεί σαφής αντίληψη της φύσεως και της εντάσεώς τους. Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση της όλης εξελίξεως της οικονομίας εις βάθος χρόνου, που πρέπει να φθάνει ως τα πρώτα μεταπολεμικά έτη. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]