Ο Κωνσταντίνος Μάνος και το γλωσσικό ζήτημα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-262-9
Έλλην, Αθήνα, 1997
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 231 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο είναι μια μελέτη του συγγραφέα για την ιστορική μορφή του Κωνσταντίνου Μάνου, την εξέλιξη του, το έργο του και τη συνεισφορά του στο γλωσσολογικό ζήτημα.

Πρόλογος.
Εισαγωγή.
Κεφάλαιο α΄ βιογραφικά του Κωνσταντίνου Μάνου.
Κεφάλαιο β΄ ο Κωνσταντίνος Μάνος και η γενιά του 1880.
Κεφάλαιο γ΄ το « "σχεδίασμα" γραμματικής της κοινής δημοτικής».
Κεφάλαιο δ΄ το κείμενο του σχεδιάσματος.
Επίμετρο.
Βιβλιογραφία.
Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

Add: - Upd: 2015-01-09 17:10:20