Ο κώδικας των θυσιών
Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των Χριστιανών αγωνιστών της ανατολικής Κρήτης κατα την επανάσταση του 1821
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-524-171-1
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης , 12/2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
34 x 21 εκ, 482 σελ.
Περιγραφή

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη εκδίδουν από κοινού τον `Κώδικα των Θυσιών`, το οθωμανικό κατάστιχο που σώζεται στο Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου, στο οποίο καταγράφονται κατά επαρχία και κατά χωριό ονόματα των χριστιανών κατοίκων της Ανατολικής Κρήτης που σκοτώθηκαν, αιχμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν σκλάβοι ή διέφυγαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, και οι περιουσίες τους δημεύτηκαν από το οθωμανικό δημόσιο ή αποδόθηκαν σε κληρονόμους των θυμάτων. Στον Κώδικα καταγράφονται επίσης τα ονόματα εξωμοτών που οι περιουσίες τους δημεύτηκαν, καθώς και χριστιανών που είχαν χωράφια έξω από το κάστρο και σπίτια ή καταστήματα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν πέσει θύματα κατά τη μεγάλη σφαγή του Ιουνίου του 1821 στον Άγιο Μηνά, και οι περιουσίες τους πουλήθηκαν ή δωρήθηκαν σε μουσουλμάνους.
Ο Κώδικας, πέραν της προφανούς σημασίας του ως πολύτιμης μαρτυρίας για την ιστορία των ανθρώπων και των οικογενειών τους που χάθηκαν, αποτελεί ανεκτίμητης αξίας πηγή για τις συνέπειες της επανάστασης στον χριστιανικό πληθυσμό, για τις πολεμικές επιχειρήσεις των οθωμανών εναντίον των εξεγερμένων χριστιανών, για την αγροτική οικονομία της εποχής, τη δημογραφική σύνθεση των οικισμών, τη μετεξέλιξη των επωνύμων και των τοπωνυμίων, κ.ά. Η μετάφραση συνοδεύεται από φωτογραφική αναπαραγωγή του οθωμανικού χειρογράφου -γραμμένου στην αραβική γραφή- εκτενή Εισαγωγή και Συμπεράσματα, αναλυτικούς πίνακες για τα θύματα και τις περιουσίες τους κατά επαρχία και χωριό, πίνακες τοπωνυμίων, γλωσσάρια, ευρετήρια κ.λπ.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Ο Κώδικας
Β. Ο τρόπος καταγραφής και ο τρόπος παρουσίασης
1. Η διάταξη των εγγραφών στο χειρόγραφο και στη μετάφραση
2. Οι χειρόγραφες σημειώσεις παλαιότερων αναγνωστών
3. Οι ιδιαιτερότητες της αραβικής γραφής και τα προβλήματα στην απόδοσή της
4. Η απόδοση των ονομάτων, των επωνύμων και των επαγγελματικών επιθέτων
5. Η καταμέτρηση των περιουσιών:
(α) Ο αριθμός των 'σπιτιών'
(β) Ο αριθμός των 'χωραφιών'
(γ) Ο αριθμός των 'αμπελιών'
6. Οι σημειώσεις για την τύχη των επαναστατημένων
Γ. Τα περιεχόμενα του 'Κώδικα των Θυσιών'
Δ. Η δήμευση των περιουσιών
1. Η διαδικασία της δήμευσης στο οθωμανικό κράτος
2. Ο χρόνος της δήμευσης των περιουσιών
(α) Η δήμευση των περιουσιών στα χωριά της Ανατολικής Κρήτης
(β) Η δήμευση των περιουσιών στην πόλη του Χάνδακα
Ε. Η επιστροφή των δημευμένων περιουσιών
1. Η διαδικασία της επιστροφής μιας δημευμένης περιουσίας
2. Πότε έγιναν οι επιστροφές των δημευμένων περιουσιών
ΣΤ. Η σύνταξη του κατάστιχου
Ζ. Τα παραλειπόμενα των δημεύσεων. Οι ατασθαλίες της διοίκησης του Χάνδακα
Η. Το φερμάνι της αμνηστίας
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 'ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ'
1. Τα αποτελέσματα των δημεύσεων
2. Ο αριθμός των θυμάτων
3. Οι εξωμότες
4. Η προσφορά του κλήρου
6. Τα θύματα στην πόλη και τα περίχωρα του Χάνδακα
7. Τα θύματα στις επαρχίες
8. Η μαρτυρία του κεφαλικού φόρου
Σύντομες οδηγίες για την ανάγνωση του 'Κώδικα των Θυσιών'
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[Κατάλογοι, Πίνακες κ.λπ. έγγραφα]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Έγγραφα από άλλους κώδικες του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου που σχετίζονται με τον 'Κώδικα των Θυσιών'
Παράρτημα 2. Στοιχεία για τους οθωμανούς αξιωματούχους που αναφέρονται στον 'Κώδικα των Θυσιών' Παράρτημα 3. Οι συνοικίες, τα τεμένη και οι αγορές του Χάνδακα: η θέση και οι ονομασίες τους
Παράρτημα 4. Τουρκικά επαγγελματικά επίθετα και επώνυμα
Παράρτημα 5. Γλωσσάριο τουρκικών λέξεων