Ο κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα
Le monde des villes au XIΧe siècle (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-348-095-2
Πλέθρον, Αθήνα, 1/2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 23.39 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 25 εκ., 293 σελ.
Περιγραφή

Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, κατά τον 19ο αιώνα η πόλη γνώρισε εκπληκτική ανάπτυξη. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι εντυπωσιάσθηκαν από τις «πλοκαμοειδείς» αστικές συγκεντρώσεις, για μερικούς τερατώδεις, για άλλους σύμβολα προόδου. Επιβαλλόταν να μελετηθεί πάλι η ανάπτυξή της, καθώς η υπερβολικά ταχεία αστικοποίηση είχε επιφέρει υποβάθμιση των συνθηκών ζωής στα παλιά κέντρα, που έπρεπε να αναδιαρθρωθούν και να γίνει χωροταξική κατανομή των δραστηριοτήτων. Έτσι εμφανίστηκαν τα πρώτα προάστια. Στις πόλεις με τη νέα όψη, οι μορφές της κατοικίας εκφράζουν τις κοινωνικές ιεραρχίες και ανισότητες. Η πόλη δεν αντλούσε μόνο από το εσωτερικό της τις δυνάμεις με τις οποίες αναπτυσσόταν, αλλά δέχθηκε και μετανάστες, με αποτέλεσμα να τεθεί το πρόβλημα της ένταξής τους: ανάλογα με την καταγωγή, τη θρησκεία, τα προσόντα τους, η διαδικασία επιβραδύνθηκε ή επιταχύνθηκε. Αντανάκλαση των εντάσεων του αιώνα, η πόλη χαρακτηρισθηκε από ιδιαίτερα σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις, μια και ο τρόπος με τον οποίον αναπτυσσόταν προκάλεσε προφανείς ανισότητες. Παρ` όλα αυτά, η κεφαλαιοκρατική πόλη διαφύλαξε ένα ελάχιστο κοινωνικής συνοχής. Παρά το γεγονός ότι από κράτος σε κράτος, η αντίληψη της ιστορίας του αστικού φαινομένου ήταν διαφορετική, ο συγγραφέας επέλεξε μια απολύτως συγκριτική προσέγγιση. Εμπλουτισμένο με πολυάριθμα ντοκουμέντα, χάρτες και σχέδια, συχνά ανέκδοτα, το βιβλίο αυτό αποτελεί εργαλείο αναγκαίο για ιστορικούς, πολεοδόμους, καθώς και, ειδικότερα, για όσους ασχολούνται με την κοινωνική ιστορία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαμόρφωση της ιστορίας του αστικού χώρου
Η βρετανική παράδοση
Η καθιέρωση της New Urban History και η αμφισβήτησή της
Η παράδοση και η Alltagsgeschichte
Είναι παραμελημένη στη Γαλλία η ιστορία του αστικού φαινομένου;
1. Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η πόλη: αρμοδιότητες ή πληθυσμός;
Αστική ανάπτυξη, συνολική θεώρηση και ερμηνείες
Διάρθρωση των αστικών κέντρων
Τύποι πόλεων
2. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η πρώτη περίοδος της αστικοποίησης
Η περίοδος του θριάμβου της αστικοποίησης
3. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Οι πόλεις πριν από τις συγκοινωνίες
Σύλληψη, ανασυγκρότηση, επέκταση της πόλης
Λειτουργίες και υπηρεσίες
4. ΚΑΤΟΙΚΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Η κατασκευή των κατοικιών
Τύποι κατοικιών
5. ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
Η ευπάθεια των αστικών πληθυσμών
Ένας πληθυσμός σε διαρκή ανανέωση
Μετανάστες και ξένοι στην πόλη
6. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Κοινωνικές δομές και κοινωνική κινητικότητα
Ο κοινωνικός διαχωρισμός
Οι ελίτ και η πόλη
Μεσαία τάξη: πόλη ή οικογένεια;
Οι εργάτες στην πόλη
Η πόλη ως χώρος κοινωνικής και πολιτικής διαμάχης
Επίλογος
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-28 14:04:13