Ο Κάλβος κι άλλη μια φορά
Συνοπτικό χρονολόγιο, αναλυτική εργογραφία & επιλεγμένη βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8376-30-4
Ergo, Αθήνα, 2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 203 σελ.
Περιγραφή

Ο Ανδρέας Κάλβος συνεχίζει να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους "αγνώστους" της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μολονότι η πολυκύμαντη ζωή του και οι ελληνόφωνες ωδές του έχουν απασχολήσει εκτενώς τους μελετητές. Παράλληλα, στο γενικό κοινό παραμένει άγνωστο ένα μεγάλο μέρος της πολυσχιδούς δράσης του, ίσως λόγω του ότι, με λιγοστές σχετικά εξαιρέσεις, η φιλολογική έρευνα δεν έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στα πέραν των Ωδών κείμενά του (στην ιταλική, αγγλική και γαλλική γλώσσα) και επομένως στα μετά το 1826 καθέκαστα του βίου του. Αυτές τις πλευρές επιχειρεί να αναδείξει το νέο βιβλίο του Γιώργου Ανδρειωμένου, το οποίο δανείζεται τον "παλαμικό" τίτλο: "Ο Κάλβος κι άλλη μια φορά".

Η παρούσα έκδοση ανοίγει με την παράθεση των ουσιωδών πληροφοριών που πρέπει να διαθέτει κάποιος που θα θελήσει να ασχοληθεί με το βίο του ποιητή της Αρετής: το συνοπτικό χρονολόγιο Ανδρέα Κάλβου καλύπτει διακόσια χρόνια, ξεκινώντας με τη γέννηση του Ζακυνθινού βάρδου το 1792 και καταλήγοντας στον εορτασμό της διακοσιετηρίδας του, το 1992. Η πυκνή παράθεση των βιοεργογραφικών δεδομένων που τον αφορούν, συνοδεύεται από επιλογή συναφούς εικονογραφικού υλικού. Στη συνέχεια καταγράφονται αναλυτικά όλα τα κείμενα που συνέταξε ο Κάλβος, ανά γλώσσα (ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά και γαλλικά) και ανά είδος (ποίηση, θέατρο, δοκίμιο, μελέτη, μετάφραση, αλληλογραφία και λοιπά γραπτά).

Τέλος, παρατίθεται επιλεγμένη βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου, η οποία αναφέρεται στο διάστημα 1818-2006 και περιλαμβάνει κρίσεις και πληροφορίες περί του ποιητή, αφιερώματα περιοδικών σε αυτόν, ποιήματα που του έχουν αφιερωθεί, μελοποιήσεις έργων του, κινηματογραφικές ταινίες περί αυτού και καλλιτεχνικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την κάλβεια ποίηση. Η έκδοση ολοκληρώνεται από εξαντλητικά ευρετήρια προσώπων, εκδοτών, εντύπων, τόπων, δικτυακών σελίδων, καλβικών και άλλων έργων, καθώς και λοιπών όρων και θεσμών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ (1792-1992)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ
Α΄. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄. ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Δ΄. ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ
Ι. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙ. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ
ΙΙΙ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ
IV. ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΛΒΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
V. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΒΟ
VI. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ (ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ) - ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΚΔΟΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΤΟΠΩΝ - ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΒΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ