Ο θεολόγος καθηγητής και η επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση
Εμπειρική έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-243-2
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1993
Ελληνική, Νέα
€ 9.33 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 108 σελ.