Ο ελληνισμός της Ανδριανούπολης
Από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα: Κανονισμοί, καταστατικά, λογοδοσίες, επίσημα έγγραφα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6741-92-0
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 43.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,375 γρ, 662 σελ.
Περιγραφή

Πρωταρχικός μου σκοπός ήταν να συγκεντρώσω και να παρουσιάσω τους κανονισμούς των σωματείων της Ανδριανούπολης και τις λογοδοσίες του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. Συγκέντρωσα ακόμη τα καταστατικά της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητας Κωνσταντινουπόλεως "Αγαπάτε Αλλήλους" των ετών 1882-1889, τα οποία μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εκπαίδευση της Ανδριανούπολης και των γύρω κοινοτήτων της. Τα κείμενα αυτά είναι δυσεύρετα και η συγκέντρωσή τους δεν ήταν έργο εύκολο. Απαίτησε χρόνο και κόπο. Θεώρησα σκόπιμα να συμπεριλάβω στην αρχή της εργασίας τέσσερις μελέτες μου, που είδαν το φως της δημοσιότητας σε επιστημονικά περιοδικά και αναφέρονται στον Ελληνισμό της Αδριανούπολης, που δρούσε από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Η εργασία αυτή διαιρείται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος περιέχονται τέσσερις μελέτες, ενώ στο δεύτερο μέρος κανονισμοί, καταστατικά, λογοδοσίες και επίσημα έγγραφα.

Η κατάταξη των εργασιών στο πρώτο μέρος γίνεται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά της αρχικής έκδοσης τους, ενώ στο δεύτερο σε θεματικές ενότητες. Ας σημειωθεί ότι στην παρούσα έκδοση στις τέσσερις εργασίες, που συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο μέρος, έχουν γίνει ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις γιατί έλαβα υπόψη μελέτες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν έως σήμερα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτές. Στο δεύτερο μέρος οι πηγές που αναδημοσιεύονται εκδίδονται με το μονοτονικό σύστημα. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
2. ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
3. Η ΠΥΡΚΑΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1905
4. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΛΑΕΤΙ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1904-1905
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
3. ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ «Η ΑΓΑΠΗ»
4. ΖΑΠΠΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ»
6. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ