Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου: Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002
La presse Grecque de 1784 à nos jours
Approches historiques et théoriques: Actes du Colleque International Athénes, 23-25 mai 2002
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7916-45-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Γαλλικά, Αγγλικά
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,260 γρ, 606 σελ.
Περιγραφή

Προϊόν της ανταπόκρισης των συνεργατών του προγράμματος «Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996», αλλά και πολύ ευρύτερου κύκλου ειδικών, ο ογκώδης αυτός τόμος των Πρακτικών αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα «Τύπος» και συνάμα το ευρύ πεδίο που καλύπτει και έχει ακόμα να καλύψει η σχετική έρευνα. Στόχος του Συνεδρίου υπήρξε να διευρύνει τη συζήτηση και να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η δημιουργία της πρώτης προσπάθειας να συνταχθεί μια Εγκυκλοπαίδεια, στη διττή μορφή της· δηλαδή μία εργασία σε έντυπη μορφή με επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά λήμματα για τον Τύπο και τους ανθρώπους του και, παράλληλα, μία Βάση Δεδομένων Ανοικτού Ορίζοντα που φιλοδοξεί να περιλάβει όσο το δυνατό πιο εξαντλητικά όλο το σχετικό υλικό: τον Τύπο της επικράτειας και του έξω ελληνισμού. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]