Ο ελληνικός εμφύλιος και το διεθνές κομουνιστικό σύστημα
Το ΚΚΕ μέσα από τα τσεχικά αρχεία 1946-1968
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-536-4
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 457 γρ., 334 σελ.
Περιγραφή

Σήμερα έχει γίνει απολύτως κατανοητό πως ο ρόλος κομμουνιστικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης στο ξέσπασμα του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου υπήρξε καθοριστικός και σύνθετος. Η μελέτη του δικτύου αυτού, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως διεθνές κομμουνιστικό σύστημα, και η ανάδειξη της κρισιμότητας του ρόλου του στις ελληνικές εξελίξεις της δεκαετίας του `40 οδήγησαν σε γόνιμα συμπεράσματα και αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του ανοίγματος των αρχείων των πρώην κομμουνιστικών κρατών. Το διεθνές κομουνιστικό σύστημα λειτούργησε ταυτόχρονα ως δίκτυο αλληλοϋποστήριξης κρατικών οντοτήτων και πολιτικών κομμάτων, αλλά και ως μηχανισμός προώθησης μιας πολιτικής ιδεολογίας που είχε στόχο να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τη δική της οπτική για αυτόν. Το βιβλίο αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια παράθεση αρχειακών εγγράφων. Στόχος του είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διεθνούς κομμουνιστικής εμπλοκής στον ελληνικό Εμφύλιο. Πώς το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα ενεργοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τον αγώνα των ελλήνων κομμουνιστών και ποιες σχέσεις διαμόρφωσε με αυτούς. Σκοπός του βιβλίου δεν είναι μόνο να κατατεθούν γεγονότα, αλλά επιπλέον να αναλυθεί το πλαίσιο των σχέσεων που οδήγησε τους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένες επιλογές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Η μελέτη του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου
Το διεθνές κομουνιστικό σύστημα: ένα εννοιολογικό εργαλείο
Το διεθνές κομουνιστικό σύστημα στην Ευρώπη στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Το διεθνές κομουνιστικό σύστημα και ο ελληνικός Εμφύλιος
Η Κομινφόρμ και ο ελληνικός Εμφύλιος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας και ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος
Οι έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία
Επίλογος: Τώρα ξέρουμε;
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τα τσεχικά αρχεία για τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο
Αρχειακά τεκμήρια 1: Εμφύλιος πόλεμος
Αρχειακά τεκμήρια 2: Το 'όπλο παρά πόδα': η δράση του ΚΚΕ μετά τον Εμφύλιο πόλεμο
Αρχειακά τεκμήρια 3: Οι πολιτικοί πρόσφυγες
Αρχειακά τεκμήρια 4: Το ΚΚΕ: η κρίση του 1956 και η διάσπαση του 1968

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-15 17:36:49