Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού
Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7097-42-2
Λύχνος, Αθήνα, 1998
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 389 γρ., 300 σελ.
Περιγραφή

Στο χώρο του σχολείου προκύπτουν πολλά και διαφορετικά προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση. Για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση της συμβουλευτικής στο σχολείο, κύριος εκφραστής της οποίας θα είναι ο εκπαιδευτικός. Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται αν είναι ορθό, σκόπιμο και εφικτό ο εκπαιδευτικός να αναλάβει και συμβουλευτικές υποχρεώσεις. Ερευνάται, επίσης, αν η κατοχή συμβουλευτικών δεξιοτήτων εκ μέρους του εκπαιδευτικού είναι αναγκαία και επιτακτική, προκειμένου να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο του και για να αποφευχθεί η υποβάθμιση και συρρίκνωση των στόχων του σχολείου. Στη συνέχεια, αφού διερευνάται ποιοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των συμβουλευτικών υπηρεσιών του εκπαιδευτικού, και οριοθετούνται οι περιοχές της δραστηριότητάς του, σκιαγραφούνται εκείνα τα προσόντα που χαρακτηρίζουν τον εκπαιδευτικό ως λειτουργό συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανίχνευση της ετοιμότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, αλλά και των σημερινών φοιτητών των Σχολών στο χώρο της εκπαίδευσης, για την ανάληψη συμβουλευτικού έργου. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα που προκύπτουν από μια τέτοια θεώρηση του προβλήματος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:52