Ο δωδεκανησιακός Τύπος 1848 - 2008
Συμβολή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου: Λοιπά Δωδεκάνησα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90781-4-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 119.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
30 x 21 εκ, 2,644 γρ, 670 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

[set τριών τόμων]

Ο δεύτερος τόμος του Δωδεκανησιακού Τύπου (1848-2008) αναφέρεται στον τύπο των επιμέρους νησιών της Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου, είτε τα έντυπα εκδίδονταν στα νησιά, είτε σε άλλα μέρη, που υπήρχαν κοινότητες των νησιωτών και περιλαμβάνει στην αρχή ένα γενικό εισαγωγικό κείμενο που περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν στα νησιά και στις νησιώτικες παροικίες της διασποράς, αναφορικά με τον τύπο καθώς και τα έντυπα που εκδόθηκαν. Ακολουθεί η παρουσίαση του τύπου των νησιών κατά αλφαβητική σειρά και χρονολογία έκδοσης των εντύπων. Για κάθε νησί προηγείται μια ιστορική αναδρομή από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά στις τοπικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες αλλά και τις αντίστοιχες συνθήκες των ομονησιωτών της διασποράς και ακολουθούν τα λήμματα των εντύπων, τα οποία συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εικόνες.

Add: - Upd: