Ο δωδεκανησιακός Τύπος 1848 - 2008
Συμβολή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου: Εισαγωγικά - Ρόδος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90781-3-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 119.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
30 x 21 εκ, 1,940 γρ, 464 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

[set τριών τόμων]

Ο πρώτος τόμος του Δωδεκανησιακού Τύπου (1848-2008) περιλαμβάνει τα προλογικά σημειώματα και ένα εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα, όπου γίνεται αναφορά στους λόγους που τον ώθησαν να εκπονήσει το έργο, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, στις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει για την καταγραφή του τύπου της Δωδεκανήσου, στην πορεία που ακολούθησε για την καταγραφή και ανάλυση του υλικού και στη μεθοδολογία που εφάρμοσε, στο περίγραμμμα του έργου και στην έκφραση ευχαριστιών προς όλους εκείνους που συνέδραμαν την προσπάθειά του. Ακολουθεί μια γενική εισαγωγή στο δωδεκανησιακό τύπο με αναφορά στις επικρατούσες οικονομοκοινωνικές συνθήκες από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, στην κατάσταση των τυπογραφείων, στους δημοσιογράφους, στο καθεστώς της λογοκρισίας και στην παρουσίαση του τύπου της διασποράς με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του για την προβολή του Δωδεκανησιακού Ζητήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τύπο της περιόδου του ελεύθερου βίου καθώς και στους εκδότες και διευθυντές Δωδεκανήσιους, που εξέδιδαν ή διεύθυναν μη δωδεκανησιακού περιεχομένου έντυπα. Το κύριο μέρος του τόμου αναφέρεται στο Ροδιακό Τύπο με εισαγωγή στις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί και στον τύπο από την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι τις μέρες μας και ακολουθεί η χρονολογική παρουσίαση των 214 λημμάτων, τα οποία συνοδεύονται και με εικόνες.

Add: - Upd: