Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η ελληνική λαογραφία
Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 23 Απριλίου 2004
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-132-9
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 533 γρ, 246 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Οι μελέτες-ανακοινώσεις που περιέχονται στον παρόντα τόμο, αμητός επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η ελληνική Λαογραφία», που οργάνωσε ο Τομέας Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη μνήμη του Δημητρίου Λουκάτου, αναλύουν και φωτίζουν από πολλές πλευρές την προσωπικότητα και το έργο του Δημητρίου Λουκάτου, του δασκάλου, του επιστήμονα, του νεωτεριστή, του κεφαλλονίτη με το ανήσυχο πνεύμα που άνοιξε παράθυρα στο χώρο της Λαογραφίας να μπει νέος άνεμος, χωρίς να διασαλεύσει το υπάρχον οικοδόμημα. (. . .) Ο Λουκάτος είχε τη σοφή αίσθηση, χωρίς να είναι συντηρητικός, ότι η ζωή, κοινωνική και εθνική, έχει το δικό της χρόνο και, όταν τα πράγματα ωριμάζουν, οδηγούν εκείνα σε νέους δρόμους και εργαλεία. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47