Ο αναμάρτητος και η μοιχαλίδα
Ιωάνν. 7,53 - 8,11
The sinless and the adulteress
John 7,53 - 8,11
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-234-2
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 2001
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 321 σελ.
Περιγραφή

Με την διήγηση της μοιχαλίδας συνδέεται δέσμη προβλημάτων, που αφορούν τόσο στη γνησιότητά της όσο και στην ερμηνεία της. Η παρούσα εργασία δε στοχεύει να προσθέσει έναν ακόμη λόγο κάποιων ερμηνευτών που, όταν αυτός εξαντλείται στη γνησιότητα της περικοπής, γίνεται συχνά φιλόνικος και ενίοτε άχαρος. Κύριος στόχος της είναι, αφού παραθέσει όσα εισαγωγικά κρίνει αναγκαία, πρώτον να δει, μέσα από τις φειδωλές μαρτυρίες που διαθέτουμε, πώς το φιλάνθρωπο και ελκυστικό αυτό κείμενο, «ο πολύτιμος αυτός μαργαρίτης», αναγνώσθηκε από την εκκλησία και δεύτερον να το προσεγγίσει κι αυτή όχι μόνο με τη χειραγωγία των παλαιών εκκλησιαστικών συγγραφέων αλλά και τη βοήθεια της σύγχρονης ερμηνευτικής. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση εκείνο που μετράει είναι η δυναμική του βιβλικού λόγου και η εν χάριτι δυνατότητα της εκκλησίας να τον προσλαμβάνει διαχρονικά.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΕΦ. 1. Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΕΦ. 2. ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
ΚΕΦ. 3. ΣΑΦΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑΣ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΕΦ. 4. Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Β' ΜΕΡΟΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΚΕΦ. 1. ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΕΦ. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦ. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ Π. ΚΑΙ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00