Ο αγώνας για την ελληνική ανεξαρτησία
Πολιτική και στρατηγική των Ελλήνων και της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1821-1832
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0087-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 324 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός εκπονήθηκε, για να απαντήσει αντικειμενικά και χωρίς προκαταλήψεις στο εξής ερώτημα: Γιατί ο αγώνας μεταξύ των Ελλήνων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 1821-1832 είχε ως αποτέλεσμα την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους που περιελάμβανε ένα μικρό μέρος του Ελληνισμού στη Νότια Ελλάδα; Η έκβαση του αγώνα θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Αφενός, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όντας πολύ ισχυρότερη από τους Έλληνες που επαναστάτησαν, θα μπορούσε να έχει καταστείλει πλήρως την Επανάσταση. Αφετέρου, η Ελληνική Επανάσταση θα μπορούσε να έχει απελευθερώσει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του υπόδουλου Ελληνισμού. Η συγκεκριμένη έκβαση του αγώνα ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, οι οποίοι αναλύονται στον τόμο αυτό. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00