Ο αγροτικός τομέας της Κρήτης: Προβλήματα και προοπτικές
Εξαντλημένο
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 337 γρ, 147 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έντυπο αποτελεί προϊόν του ερευνητικού έργου με τίτλο "Κοινωνικοοικονομική έρευνα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη: συνεταιριστικές οργανώσεις και τεχνολογική ανάπτυξη", που σχεδιάστηκε και διεκπεραιώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο αυτό εντάχθηκε, ειδικότερα στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ Κρήτης, 1994-99) και, λόγω ορισμένων δυσχερειών, ολοκληρώθηκε κατά τα μέσα περίπου του 2000.
Πέραν της δημοσίευσης με την παρούσα μορφή των αποτελεσμάτων-πορισμάτων της έρευνας, οι στόχοι του έργου αυτού περιελάμβαναν τη διαμόρφωση υποδείγματος εισροών-εκροών για τον αγροτικό τομέα της Κρήτης, την διατύπωση κατευθυντηρίων γραμμών για την οργάνωση και λειτουργία των αγροτικών συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ), και την υπόδειξη θεσμικών αλλαγών και μέτρων για την ανάπτυξη και διάδοση/εφαρμογή της αναγκαίας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα της Κρήτης. Η έρευνα αυτή επωφελήθηκε επίσης από την δημοσιοποίηση και συζήτηση των πρώτων αποτελεσμάτων της δύο ημερίδες, που αφορούσαν ειδικότερα την Δυτική και Ανατολική Κρήτη, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα, στα Χανιά στις 7-12-1999, και στο Ηράκλειο στις 25-5-2000. [...]

(από τον πρόλογο, Γιώργος Λιοδάκης)