Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως και η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (1894-1908)
Η εσωσχολική και εξωσχολική δράση επί τη βάσει ανεκδότων αρχειακών πηγών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88149-8-1
Ριζάρειο Ίδρυμα, Αθήνα, 4/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 548 σελ.
Περιγραφή

Κατά το έτος 2008 συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια από την αποχώρηση του Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά (1846-1920) από τη διεύθυνση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Η σχολή, κατά τον ιστορικό της πρώτης 75ετίας της Αρχιμ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, διευθυντή της Ριζαρείου και αργότερα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, "ένεκα του κύρους αυτού (του Νεκταρίου) ως Ιεράρχου επανεύρε την εσωτερικήν αυτής γαλήνην και δια του εκλεκτού αυτής διδακτικού προσωπικού εχώρησε προς τα πρόσω".
Η σημαντική αυτή περίοδος (1894-1908) της ζωής τόσο του Αγίου Νεκταρίου όσο και της σχολής αποτελεί το θέμα του βιβλίου, το οποίον εξεπόνησε ο εκλεκτός Ριζαρείτης απόφοιτος της σχολής Αρχιμ. Κλεόπας Στρογγύλης Δρ. Θεολογίας. Ο συγγραφέας μας προσφέρει το έργο του που αποτελεί πλούσιο αμητό πολυετούς έρευνας και αναδιφήσεως σε πρωτογενείς και αυθεντικές πηγές, οι οποίες απόκεινται στο Αρχείο της Σχολής: Πρακτικά, Αλληλογραφία και κείμενα του ιδίου Αγίου Πενταπόλεως.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Η ΕΣΩΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Η ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΦΩΤΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - BIBLIOGRAPHY
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ