Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
The Life of Our Holy Father Maximus the Confessor (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98873-2-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 5.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 154 γρ, 103 σελ.
Περιγραφή

"Πάσαν την ελπίδαν ημών επί τον Θεόν μόνον θήσωμεν. Και πάσαν την μέριμναν ημών επ` αυτόν μόνον ρίψωμεν, και εκ πάσης θλίψεως, αυτός ημάς ρύσεται· και πάντα τον βίον, αυτός ημάς διαθρέψει. Πάντα μεν άνθρωπον εκ ψυχής αγαπήσωμεν· επί μηδενί δε ανθρώπω τη ελπίδα θήσωμεν· ότι εφ` όσον ο Κύριος συντηρεί ημάς, και οι φίλοι πάντες ημάς περιέπουσι, και οι εχθροί πάντες ημάς αδυνατούσιν. Είπαν δε ο Κύριος ημάς εγκαταλείπη, τότε και οι εχθροί πάντες καθ` ημών ισχύουσιν. Αλλά και ο εις εαυτόν θαρρών, πεσείται πτώμα εξαίσιον· ο δε φοβούμενος τον Κύριον, υψωθήσεται".

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής