Ο Άγιος Αριστείδης
Ο φιλόσοφος, ο απολογητής, ο μάρτυς
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 242 γρ, 128 σελ.
Περιγραφή

Μέσα στη χορεία των αγωνιστών της πίστεως κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες συγκαταλέγεται και ένας επιφανής Αθηναίος φιλόσοφος, ο Άγιος μάρτυς Αριστείδης, που έμεινε ευρύτερα γνωστός στην εκκλησιαστική ιστορία από την περίφημη απολογία του υπέρ των διωκομένων χριστιανών. Αυτή τη φωτεινή και αγιασμένη εκκλησιαστική μορφή της αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών, που μαζί και με τους άλλους απολογητές αγωνίστηκε για την κατάρριψη της ειδωλολατρίας και τη θεμελίωση της διδασκαλίας του χριστιανισμού, θα σκιαγραφήσουμε στις επόμενες σελίδες προς πνευματική οικοδομή των φιλαγίων αναγνωστών, που διψούν στην εποχή μας ολοένα και περισσότερο για τους πνευματικούς θησαυρούς της ορθοδόξου πίστεώς μας.

Στο παρόν πόνημα συμπεριελήφθη και η περίφημη απολογία, που εξεφώνησε ο ένδοξος Αθηναίος Άγιος ενώπιον του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού, καθώς και η από πολλών ετών εξαντληθείσα Ασματική Ακολουθία του Αγίου, την οποία εποίησε το 1990 ο Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας και η οποία εξεδόθη το 1991 με δαπάνη του εξ Αμαλιάδος Αριστείδου Αποστολοπούλου. Επίσης στο παρόν πόνημα εμπεριέχεται και ο Παρακλητικός Κανών προς τιμήν του ενδόξου Αθηναίου Αγίου, τον οποίο συνέθεσε το 2006 ο εκλεκτός και χαρισματικός αυτός υμνογράφος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ανταποκρινόμενος ευγενώς σε σχετικό αίτημά μου. Γι` αυτό και στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου προς τον Μέγα Υμνογράφο του Αλεξανδρινού θρόνου Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια.