Νους
Εισαγωγή στη γνωσιακή επιστήμη
Mind : Introduction to Cognitive Science (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6840-26-5
Πολύτροπον, Αθήνα, 6/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 24.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 497 γρ, 299 σελ.
Περιγραφή

Η γνωσιακή επιστήμη εξετάζει το νου και τη νοημοσύνη προσεγγίζοντάς τα διεπιστημονικά, μέσα από τη διασταύρωση της φιλοσοφίας με τη ψυχολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη νευροεπιστήμη, τη γλωσσολογία και την ανθρωπολογία. Ο Paul Thagard, με το βιβλίο του `Νους`, προσφέρει μία εισαγωγή σε αυτό το διεπιστημονικό πεδίο, στους αναγνώστες που συναντάνε αυτό το θέμα έχοντας ως αφετηρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Είναι κατάλληλο επίσης για φοιτητές που ενδιαφέρονται για την πληροφορική και τη μηχανολογία, αλλά και για την ψυχολογία και τη φιλοσοφία.
Οι συστηματικές περιγραφές και αξιολογήσεις του συγγραφέα για τις βασικές θεωρίες της νοητικής αναπαράστασης, όπως τις έχουν αναπτύξει γνωσιακοί επιστήμονες, επιτρέπουν στους φοιτητές να δουν ότι υπάρχουν πολλές συμπληρωματικές μεταξύ τους προσεγγίσεις στη μελέτη του νου. Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζονται εδώ περιλαμβάνουν τη λογική, τους κανόνες, τις έννοιες, τις αναλογίες, τις νοερές εικόνες, καθώς και τις συνδέσεις (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα). Η ανάπτυξη αυτών των θεωριών μάς προσφέρει μία ολοκληρωμένη άποψη για τα διαφορετικά επιτεύγματα των επιστημονικών πεδίων της γνωσιακής επιστήμης.
Η δεύτερη έκδοση του πρωτοτύπου περιλαμβάνει σημαντικές διορθώσεις και νέο υλικό. Το τμήμα Ι, το οποίο παρουσιάζει τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, έχει εμπλουτιστεί λόγω του πρόσφατου σχετικού έργου. Το τμήμα ΙΙ, το οποίο ασχολείται με προεκτάσεις της γνωσιακής επιστήμης, έχει ανανεωθεί λεπτομερώς με καινούργια κεφάλαια για τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα και τη συνείδηση. Επίσης περιλαμβάνονται σχετικές ιστοσελίδες στο τέλος κάθε κεφαλαίου, καθώς και ένα γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου. Όπως και στην πρώτη έκδοση, το κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία περίληψη και βιβλιογραφικές προτάσεις για περισσότερη μελέτη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ευχαριστίες
Ι. Προσεγγίσεις στη Γνωσιακή Επιστήμη
Αναπαράσταση και υπολογισμός
Λογική
Κανόνες
Έννοιες
Αναλογίες
Εικόνες
Συνδέσεις
Ανασκόπηση και αξιολόγηση
II. Επεκτάσεις στη Γνωσιακή Επιστήμη
Εγκέφαλος
Συγκίνηση
Συνείδηση
Το σώμα, ο κόσμος και τα δυναμικά συστήματα
Κοινωνία
Το μέλλον της Γνωσιακής Επιστήμης
Παράρτημα: Πηγές σχετικά με τη Γνωσιακή Επιστήμη
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο