Νοελληνική λογοτεχνία
Κυκλοφορεί
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 1982
Ελληνική, Νέα
€ 27.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,077 γρ, 654 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

[...]Το βιβλίο αυτό γραμμένο από ένα δάσκαλο έδρας κι όχι γραφείου, είναι συνδυασμός ιστορίας της λογοτεχνίας και διδασκαλίας και απευθύνεται κυρίως, σ` όσους ζητούν να πλησιάσουν τη νεοελληνική λογοτεχνία και όχι να πάρουν μια ιδέα από αυτή. Δεν περιορίζεται μόνο να δώσει πληροφορίες -η διδασκαλία δεν είναι δελτίο πληροφοριών, αλλά κάτι άλλο- προσπαθεί να μυήσει τους διδάσκοντες στη λογοτεχνικής μας παραγωγή αρχίζοντας από τις ρίζες μέχρι σήμερα, να τους παρουσιάσει τις επιβιώσεις από την αρχαιότητα και τη συνέχεια της παράδοσης, που δεν χαρακτηρίζει μόνο την παραδοσιακή μας ποίηση, αλλά και τη νέα μας ποίηση, όπως θα δούμε.[...]
(από τον πρόλογο του πρώτου τόμου)