Νησιώτικη βιογεωγραφία
Οικολογία, εξέλιξη και διατήρηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-524-283-1
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης , 9/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 41.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 416 σελ.
Περιγραφή

Νησιωτική βιογεωγραφία είναι η μελέτη της κατανομής και της δυναμικής των διαφόρων ειδών στα νησιωτικά περιβάλλοντα. Λόγω της απομόνωσής τους από τα ηπειρωτικά είδη, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξάπλωση, τα είδη των απομακρυσμένων νησιών προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την εμφάνιση νέων μορφών, αλλά ταυτοχρόνως αποτελούν και εστίες εξαφάνισής τους. Όπως είναι ευνόητο, επιστήμονες από πολύ διαφορετικούς τομείς, όπως η οικολογία, η βιολογία διατήρησης και η εξελικτική βιολογία, τα μελετούν εντατικά.

Το βιβλίο αυτό είναι το μόνο πρόσφατα γραμμένο εγχειρίδιο που ασχολείται αποκλειστικά με τη νησιωτική βιογεωγραφία. Στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, η σύνθεση των πολυάριθμων εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Η ελληνική έκδοση στηρίζεται στη δεύτερη αγγλική έκδοση, όπου καταγράφονται τα πρόσφατα βήματα προόδου σ` αυτό τον συναρπαστικό τομέα και γίνεται σαφές με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τα συνήθη και τα βιοτοπικά νησιά ως "φυσικά εργαστήρια" για την ανάπτυξη και τον έλεγχο οικολογικών και εξελικτικών θεωριών.