Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7803-53-5
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
848 σελ.
Περιγραφή

Πώς οριοθετείται το εθνικό συμφέρον από τον πρώτο έλληνα κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια και τις συνακόλουθες ελληνικές κυβερνήσεις έως τη σύγκαιρη εποχή;
Ποιοι ήταν οι στόχοι, ποια τα μέσα και ποιες οι εναλλακτικές πολιτικοστρατηγικές επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας για την προαγωγή του αξονικού εθνικού συμφέροντος του ελληνικού κράτους;
Ποια ήταν τα αποτελέσματα των πολιτικοστρατηγικών δράσεων του ελληνικού κράτους στη διαχείριση των μειζόνων εθνικών ζητημάτων του ελληνισμού;
Τα ανωτέρω ερωτήματα συνιστούν την κεντρική προβληματική της παρούσας μελέτης, η οποία περιστρέφεται γύρω από μια σειρά αξονικών μεταβλητών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με γνώμονα τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη μιας συγκροτημένης πρότασης εθνικής στρατηγικής από την εκάστοτε ελληνική πολιτική ηγεσία μακροϊστορικά.
Ειδικότερα ως μεταβλητές έρευνας τίθενται οι εξής χαρακτηριστικές υποθέσεις εργασίας:
- Η μετάλλαξη της εθνικής ιδεολογίας από κοσμοσυστημική σε κρατική κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης (1821-1827).
- Η γεωπολιτική-γεωστρατηγική σημασία της ελληνικής εδαφικής επικράτειας τόσο για τις στρατηγικές των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων της εποχής όσο και για την ελληνική υψηλή στρατηγική.
- Ο υψηλός βαθμός τρωτότητας του συμφέροντος επιβίωσης του ελλαδικού κράτους.
- Η εξαρτησιακή λογική της ελληνικής υψηλής στρατηγικής.
Υπό αυτό το πρίσμα αντικειμενικός στόχος του βιβλίου είναι μέσα από μια αξιολογικά ουδέτερη περιγραφή του ιστορικοπολιτικού πλαισίου, από τις απαρχές συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους μέχρι και το 2004, να προσφέρει μία περιεκτική και ουσιώδη κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που λειτούργησαν διαμορφωτικά-προσδιοριστικά στην ελληνική υψηλή στρατηγική.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή: Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
1. Η υψηλή στρατηγική του Ι. Καποδίστρια (στόχοι-μέσα-πολιτική πράξη)
1.1. Η εσωτερική-εξωτερική υπονόμευση της υψηλής στρατηγικής του Ι. Καποδίστρια
2. Η περίοδος της αντιβασιλείας και της βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)
3. Η περίοδος της Συνταγματικής μοναρχίας (1843-1864)
4. Η περίοδος της εσωτερικής πολιτικής αστάθειας (1847-1862)
5. Ο Κριμαϊκός πόλεμος
6. Κριτική αποτίμηση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας της μελέτης κατά την περίοδο 1835-1862
7. Η περίοδος της μοναρχίας του Γεωργίου Α΄ (1863-1907)
8. Η περίοδος του δικομματισμού και η Μεγάλη Ιδέα (1880-1909)
8.1. Η κατανομή ισχύος-συμφερόντων στο ευρωασιατικό υποσύστημα
8.2. Θεμελιώδεις αρχές και μέσα της υψηλής στρατηγικής του Χ. Τρικούπη
8.3. Αξιολόγηση της υψηλής στρατηγικής του Χ. Τρικούπη
9. H κυβέρνηση του Θ. Δηλιγιάννη και ο πόλεμος του 1897
10. Η κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη και η επανάσταση στο Γουδί
11. Καταληκτικές επισημάνσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
12 . Η πολιτικοστρατηγική επιδίωξη του προτάγματος της Μεγάλης Ιδέας και οι συμπαρομαρτούσες της απολήξεις (1910-1922)
13. Η Β΄ Ελληνική δημοκρατία (1924-1936) και το αυταρχικό φαίνομενο (1936-1940). Περίοδος εσωτερικής πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής ανασυγκρότησης και διπλωματικής απομόνωσης
14. Από τη γερμανική κατοχή στον εμφύλιο πόλεμο (1941-1949)
15. Η επιτυχία και η οδύνη της εξάρτησης (1950-1963)
16. Η περίοδος της Ένωσης Κέντρου (Γ. Παπανδρέου), 1963-1965
17. Κριτική αποτίμηση των κανονικοτήτων της ελληνικής πολιτικής πράξης, 1950-1965
18. Το Απριλιανό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο
19. Η περίοδος της μεταπολίτευσης (1974-1989)
20. Η περίοδος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (1981-1989)
21. Η Ελλάδα στο κατώφλι του 21ου αιώνα (1990-2004)
Συμπεράσματα