Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-831-5
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 20 εκ., 304 γρ., 137 σελ.
Περιγραφή

Το δίκαιο βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο σε μια μεγάλη πρόκληση. Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους προσέγγισης των προβλημάτων και να επεξεργασθεί νέα εργαλεία δουλειάς. Η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας σε πολλές περιοχές της ζωής μας οδήγησε στην ανατροπή πολλών από τις αντιλήψεις, με τις οποίες προσλαμβάνουμε το δίκαιο ως κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο. Είναι γι’ αυτό προφανές ότι πρέπει να ανανεώσουμε τον τρόπο κατανόησης και συζήτησης των νέων και σύνθετων προβλημάτων της απαιτητικής εποχής μας, των προβλημάτων που προβάλλουν πιεστικά και αλλάζουν ριζικά την κοινωνία μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Το ενδιαφέρον της σειράς επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα όπως: η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι εφαρμογές της βιοϊατρικής και της βιοτεχνολογίας, το περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη, η σχέση ελευθερίας και ασφάλειας, η μετεξέλιξη του κοινωνικού κράτους, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας, η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η αναμόρφωση των θεσμών της διεθνούς κοινωνίας.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-07-07 12:24:13