Νέες τεχνολογίες και παλαιοί φόβοι στο σχολικό σύστημα
Αναπαραστάσεις και στάσεις εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1448-2
Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 352 σελ.
Περιγραφή

Ποιες είναι οι απόψεις και αντιλήψεις των ελλήνων εκπαιδευτικών ως προς τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τη χρήση τους στο σημερινό σχολείο; Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τα νέα τεχνολογικά μέσα και ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητάς τους για εμπλοκή σε μια διαδικασία αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας; Πώς αντιλαμβάνονται οι έλληνες εκπαιδευτικοί τον επαγγελματικό τους ρόλο στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον; Ποιες απόψεις και ποιες προσδοκίες εκφράζουν; Ποιες σκέψεις, ποια κίνητρα και ποια συναισθήματα βρίσκονται στη βάση αυτών των προβληματισμών; Τέλος, πώς διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί από τους παραγωγούς εκπαιδευτικού λογισμικού, ως προς τις αναπαραστάσεις και στάσεις τους για τα νέα εκπαιδευτικά μέσα και τη χρήση τους στο σχολείο; Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν τον άξονα της διετούς ποιοτικής έρευνας, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο. Η έρευνα αυτή διεξήχθη με τη μέθοδο των εις βάθος ατομικών συνεντεύξεων με έλληνες εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με παραγωγούς εκπαιδευτικού λογισμικού. Το βιβλίο αυτό απευθύνται στο ευρύτερο κοινό και κυρίως σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε όσους ασχολούνται με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας, με τις επιστήμες του ανθρώπου, την επικοινωνία και την τεχνολογία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Κεφάλαιο πρώτο: Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικοί στόχοι
1.1 Σύγχρονες τάσεις και θεωρίες για την εκπαίδευση
1.2 Τεχνολογία και εκπαίδευση
1.3 Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στην Ελλάδα
1.4 Η θέση του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
1.5 Το ερευνητικό ερώτημα
1.6. Μεθοδολογικά στοιχεία
Κεφάλαιο δεύτερο: Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών
2.1 Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού - Οι εκπαιδευτικοί ως ομάδα
2.2 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας:
Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ κλασικών και σύγχρονων μεθόδων
2.3 Τα εποπτικά μέσα
2.4 Η εκπαιδευτική T.V.: Ενας θεσμός που υπάρχει «μόνο στα χαρτιά»
2.5. Το εκπαιδευτικό βίντεο: Χρώμα στο μάθημα και έλεγχος της τάξης
2.6 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής: Σύμβολο της νέας εποχής και αντικείμενο αμφιθυμίας
2.7 Το διαδίκτυο: Μυθική ιδέα ή πραγματικότητα
2.8 «Εξωγενείς παράγοντες»
2.9 Οι «συνάδελφοι εκπαιδευτικοί»
2.10 Η σχέση παιδιών-τεχνολογίας
2.11 Η γνώση και η άγνοια στη βάση των αναπαραστάσεων
2.12 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον - Η απειλή της αντικατάστασης
2.13 Η «θολή» εικόνα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα σχολεία
2.14 Προτάσεις εκπαιδευτικών
Κεφάλαιο Τρίτο: Αναπαραστάσεις των παραγωγών εκπαιδευτικού λογισμικού και βίντεο
3.1 Η ταυτότητα του παραγωγού
3.2 Στάδια διεκπεραίωσης του έργου τους
3.3 Για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
3.4 Για τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση του υλικού
Κεφάλαιο τέταρτο: Τελικά συμπεράσματα και προτάσεις
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα