Νέα Μηχανιώνα
Από τις "χαμένες πατρίδες" στην πατρίδα του "σήμερα"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-1179-4
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 17 εκ, 842 γρ, 296 σελ.
Περιγραφή

Η διαδικασία συγκρότησης της πολιτισμικής ταυτότητας και η προσφυγική συνείδηση των κατοίκων του προσφυγικού οικισμού της Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης αποτελεί το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη.
Συγκεκριμένα, διερευνά τα συστατικά στοιχεία που διαμορφώνουν, από γενιά σε γενιά, την προσφυγική και τοπική ταυτότητα των κατοίκων της Νέας Μηχανιώνας και τα συμβολικά χαρακτηριστικά που εκφράζεται, στις διαστάσεις που προσδιορίζονται από τη συλλογική μνήμη του παρελθόντος και από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα της προσφυγικής κοινότητας. Επιχειρεί, επομένως, να διακρίνει στα περιεχόμενα των κοινωνικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο, εκείνα τα κοινωνικά, οικονομικά και πρωταρχικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που συνδέουν τους κατοίκους της Νέας Μηχανιώνας από τη συγκρότησή της μέχρι τις μέρες μας. Για το σκοπό αυτό μελετά τους τρόπους ζωής, δηλαδή τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των κατοίκων της στην καθημερινότητα αλλά και στην τελετουργική ζωή της κοινότητας.
[...]

Add: - Upd: