Ν. Α. Χριστόπουλος: Ο ζωγράφος του ταρσανά
Κατάλογος έργων του από την έκθεση στα Πευκάκια Βόλου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85703-9-9
Βόλος, Βόλος, 9/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 18 εκ., 647 γρ., 207 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:
- Δημήτρης Παλιούρας, "Ο ζωγράφος Νικόλαος Χριστόπουλος"
- Γ. Σουλακούδης, Γρ. Καρταπάνης, (επιμ.), "Βιογραφικό σημείωμα Ν. Χριστόπουλου"
- Γρ. Καρταπάνης (εισαγωγή), "Κατάλογος έργων"
- Γρ. Καρταπάνης (επιλογή), "Βιβλιογραφία"

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00