Μποϋκοτάζ
Μορφές συλλογικής δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-788-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
192 σελ.
Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο του μποϋκοτάζ, το οποίο αποτελεί μορφή συλλογικής κυρίως δράσης που δεν ρυθμίζεται ρητά νομοθετικά. Αναλύεται το τριμερές μποϋκοτάζ, αναγκαίο στοιχείο του οποίου είναι η συλλογικότητα, καθώς και το διμερές μποϋκοτάζ, δηλαδή η άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλαγών από ένα πρόσωπο έναντι άλλου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ (εργασιακές, καταναλωτικές σχέσεις), οι ιδεολογικές μορφές του και προσδιορίζονται τα κριτήρια του φαινομένου. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης του μποϋκοτάζ αναλύεται η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου, η ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσης καθώς η σχέση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δικαίου ανταγωνισμού.

Σχετιζόμενα προϊόντα