Μουσικόν μηνιαίον
Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85053-7-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 24 εκ., 543 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00