Μουσικές ταυτότητες
Αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8041-10-3
Τυπωθήτω, Αθήνα, 11/1999
Ελληνική, Νέα
€ 3.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 242 σελ.
Περιγραφή

Τα μικρά μουσικά συγκροτήματα της ανεξάρτητης σκηνής εκ πρώτης όψεως μόνον αποτελούν μιαν `απάντηση` στα ρεύματα της μαζικής κουλτούρας ή μια (μιμητική) παραλλαγή των προτύπων που θεωρείται ότι προσπαθεί να επιβάλει. Επιδίωξη της μελέτης αυτής είναι να ξεπεραστούν οι στερεότυποι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της μουσικής κατανάλωσης και παραγωγής. Η μουσική δημιουργία και η σύσταση του συγκροτήματος αντιμετωπίζονται εδώ ως ένας τομέας δραστηριότητας όπου το άτομο σφυρηλατεί την προσωπική του ταυτότητα και υπόσταση σε μια δύσκολη γι’ αυτό περίοδο (εφηβεία-νεότητα), μέσω της δημιουργίας ενός δικού του ψυχοκοινωνικού πεδίου και ενός κώδικα του οποίου η δημοσιότης αποτελεί δύσκολη, πολλές φορές ακατόρθωτη και ουτοπική, αλλά πάντα ενδιαφέρουσα και εμπλουτιστική προσπάθεια επικοινωνίας και ένταξης. Παράλληλα, με απαρχή την `ειδική` αυτή μουσική δράση, στοχεύουμε στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του ευρύτερου και καθολικότερου εφηβικο-νεανικού βιώματος όπως νοηματοδοτείται από τα ίδια τα υποκείμενα (σιωπηλούς συνήθως μάρτυρες του ερευνητικού λόγου που τους αφορά), με τη μέθοδο των αφηγήσεων ζωής.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Μουσική ροκ και κοινωνικές επιστήμες
Η ελληνική ανεξάρτητη σκηνή ροκ
Μεθοδολογία
Δημιουργία και έκφραση: Μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας
Επιθυμία και κανόνας στη μουσική δημιουργία
Μουσικο-κοινωνικές περιπλανήσεις και διαμόρφωση του 'εμείς': Το συγκρότημα ως ομάδα
Εγγραφή στην πραγματικότητα
Οι περιπέτειες της ταυτότητας: ρήξη και εγγραφή, ένταξη και διαφοροποίηση
Επίλογος
Βιβλιογραφία