Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο
Λέσβος (19ος-20ος αιώνας)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-419-6
Εξάντας, Αθήνα, 5/2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 21 εκ, 606 σελ.
Περιγραφή

Η προσπάθεια του εργαστηρίου ξεφεύγει από τις κλασικές πρακτικές της λαογραφίας και της απλής καταγραφής. Στο συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιούνται σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές από την μουσικολογία, την κοινωνιολογία του πολιτισμού και την πολιτισμική ανθρωπολογία. Παράλληλα η ανάπτυξη των σύγχρονων πληροφορικών μέσων επέτρεψαν στους ερευνητές να καταγράφουν τα πολιτισμικά του δεδομένα με τη σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία, έτσι ώστε στο μέλλον να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρόσβαση σε αυτά. Παράλληλα οι ερευνητές επιδιώκουν να παρουσιάσουν τον μουσικό πολιτισμό της Λέσβου τους δύο τελευταίους αιώνες ως ένα επιστημονικό παράδειγμα που αναδεικνύει και προσδιορίζει όψεις και πρακτικές του ευρύτερου πολιτισμού του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό αποτελεί μια νέα προοπτική για την κατανόηση των τοπικών πολιτισμών και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας που ξεφεύγουν από τα στενά τοπικά και περιφερειακά πλαίσια μέσα από τα οποία προσεγγίζουμε συχνά το Αιγαίο. (Νίκος Σηφουνάκης)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος (Ν. Σηφουνάκης Υπουργός Αιγαίου)
Εισαγωγή (Σ. Χτούρης)
1. Πολιτισμικές πρακτικές, πολιτισμικά δίκτυα και κοινωνική διαφοροποίηση (Σ. Χτούρης, Χ. Βαρκαράκη)
2. Οι μουσικές πρακτικές (Δ. Παπαγεωργίου)
3. Το γλέντι (Π. Κάβουρας)
4. Προσωπογραφίες λαϊκών μουσικών (Γ. Νικολακάκης)
5. Κοινωνική υποδομή και μουσικά δρώμενα
6. Μια προσέγγιση της μουσικής σημειολογίας (Β. Βέτσος)
7. Τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου και βυζαντινής μουσικής (Θ. Αποστολόπουλος)
Παράρτημα και Audio CD: Τραγούδια και σκοποί (Επιλογή κατάταξη και μερική διαμόρφωση μουσικού υλικού: Δ. Παπαγεωργίου, Β. Βέτσος. Μουσική τεκμηρίωση: Β. Βέτσος, Θ. Αποστολόπουλος, Σχολιασμός με συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα: Β. Βέτσος