Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8183-77-3
Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη, 2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
112 σελ.
Περιγραφή

Πρώτος στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τις μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια, που είναι απαραίτητες σε πολλά έργα πολιτικού μηχανικού. Ένας δεύτερος στόχος είναι να συμβάλλει, έστω και λίγο, στη διαμόρφωση της επιστημονικής σκέψης των αναγνωστών.
Τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται είναι τα απλούστερα δυνατά και δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία για τους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών. Το κείμενο σε πολλά σημεία διαμορφώθηκε ως απόκριση σε παρατηρήσεις, απορίες ή επαναλαμβανόμενα λάθη των φοιτητών, που παρακολουθούσαν το μάθημα «Υδραυλική» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνει και τον διδάσκοντα, αν αγαπάει αυτό που κάνει.