Μονεμβασία
Αντικείμενα, περιβάλλον, ιστορία. Η αρχαιολογική συλλογή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-214-266-0
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 27 εκ., 366 γρ., 103 σελ.
Περιγραφή

Η παρουσία του οικισμού της Μονεμβασιάς στη βραχώδη άκρη της Πελοποννήσου, στην ιδιόμορφη αυτή μικρή νησίδα, μαρτυρείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ. Η δραστηριοποίηση των κατοίκων της στο εμπόριο και στη ναυτιλία την κατέστησε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη από τους μέσους βυζαντινούς χρόνους και την ανέδειξε σε σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο. Θαλασσοκράτειρα και στους υστεροβυζαντινούς χρόνους, πόλη πλούσια και θαυμαστή, με δυναμικές προσωπικότητες, με ισχυρή τοπική Εκκλησία, απέκτησε εξαιρετική σημασία και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην πολιτική της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η συνέχιση, μετά την πτώση του Βυζαντίου, της δικής της πορείας κάτω από ξένη κυριαρχία πλέον, υπήρξε επίσης σημαίνουσα για μεγάλη χρονική περίοδο. Μετά όμως από τα πλήγματα που υπέστη, κυρίως κατά τη Β’ Τουρκοκρατία, έχασε τη δύναμή της και σταδιακά, κατά τους νεότερους χρόνους, επήλθε η εγκατάλειψη. Στις ημέρες μας ο οικισμός παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη, καλύπτοντας πλέον διαφορετικές ανάγκες στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00