Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα
Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2005
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-097-1
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 4/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 231 γρ, 95 σελ.
Περιγραφή

«Τα χρόνια του Μ. Μανούσακα στο Μεσαιωνικό Αρχείο»:
[...] Ο Μανούσος Μανούσακας ανήκε σε μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι συνειδητοποίησαν την ανάγκη της έρευνας και την υπηρέτησαν επί πολλές δεκαετίες με άκρα επαγγελματική συνέπεια. Ερευνητής του ελληνισμού από την ύστερη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα και δάσκαλος με αξιόλογους μαθητές, ο Μ. Μανούσακας συνέβαλε με τη γόνιμη παρουσία του στα ιδρύματα που εργάστηκε και με τις εμπεριστατωμένες μελέτες του στη θεμελίωση σε πιο στέρεες βάσεις των νεοελληνικών ιστορικών και φιλολογικών σπουδών. Και έτσι θα τον θυμόμαστε.

Πρόγραμμα της Ημερίδας
Μαρία Γεωργοπούλου, Χαιρετισμός
Αγγελική Λαΐου, Προσφώνηση
Κώστας Λάππας, Τα χρόνια του Μ. Μανούσακα στο Μεσαιωνικό Αρχείο
Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Ο Μ. Ι. Μανούσακας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρύσα Μαλτέζου, Μανοοσος Μανούσακας, Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας: η ματιά των υποτρόφων και συνεργατών του
Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Αναμνήσεις από τη συνεργασία μου με τον Μ. Μανούσακα στο 'Μεσαιωνικό Αρχείο'
Arnold van Gemert, Η πάλη του ιστορικού με τον φιλόλογο
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Οι παλαιογραφικές έρευνες του Μ. Μανούσακα
Μιχάλης Λασιθιωτάκης, Έλληνες λόγιοι και παιδεία (14ος-17ος αι.)
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Τεκμηριώνοντας την ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας
Κώστας Λαμπρινός, Αρχειακές έρευνες και μελέτες για την Κρήτη κατά τη βενετική περίοδο