Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβενετικής περιόδου
Αρχειακά αποτυπώματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7743-50-3
Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Περιγραφή

(...) Με την ευκαιρία της σύγκλησης, την άνοιξη του 2010, του Θ` Πανιονίου Συνεδρίου στους Παξούς, παρουσιάζω όσα αρχειακά στοιχεία της βενετικής σειράς αναφέρονται στους ναούς του μικρού νησιού, με την πεποίθηση ότι η έκδοσή τους συμβάλλει στην ιστορική τοπογραφία και προσωπογραφία του Ιόνιου νησιώτικου χώρου. Η μελέτη των εγγράφων επιτρέπει, γενικότερα, μια καλύτερη ανάγνωση της βενετικής πολιτικής στις μόνες κτήσεις που είχαν μείνει με τη συνθήκη του Πασσάροβιτς κάτω από την κυριαρχία της Γαληνότατης, δηλαδή στα νησιά του Ιονίου και στις τέσσερεις περιοχές της ηπειρωτικής ακτής. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]