Μικροοικονομική θεωρία
Γενική οικονομική ισορροπία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-631-810-8
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2007
Ελληνική, Νέα
€ 37.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 726 γρ, 410 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

(. . .) Τα κύρια ερωτήματα τα οποία εξετάζονται είναι: 1) έχει η οικονομία της αγοράς την τάση να επιτύχει ταυτοχρόνως ισορροπία για όλους τους καταναλωτές, όλες τις επιχειρήσεις, και όλες τις αγορές; 2) αν την έχει, μέσα από ποιους μηχανισμούς διοχετεύονται και πόσο καλά χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι; 3) πόσο εύρωστες είναι οι απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα όταν οι υποθέσεις για την πολυπλοκότητα, το δυναμισμό και το θεσμικό πλαίσιο της υπό παρατήρηση οικονομίας αλλάζουν; 4) υπάρχουν εγγενή ή τεχνητά εμπόδια στη γενική ισορροπία; 5) εάν υπάρχουν, ποιες είναι οι παρενέργειες που προκαλούν και πως μπορούν να αντιμετωπισθούν, σε όποιο βαθμό είναι αυτό εφικτό; κλπ. Προφανώς, πρόκειται για θέματα τα οποία στην Ελληνική τουλάχιστον βιβλιογραφία δεν έχουν προσελκύσει την προσοχή η οποία σίγουρα τους αξίζει. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]