Μικρασιατικός ελληνισμός και Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
Αμφίδρομοι δεσμοί παιδείας 1836-1900
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87479-1-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
18 x 25 εκ., 204 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00