Μικρά σχολεία, μεγάλες προσδοκίες
Απόψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-020-1
Τυπωθήτω, Αθήνα, 1/2002
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 246 σελ.
Περιγραφή

Τα μονοθεσία και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία καλύπτουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών στις αγροτικές περιοχές. Οι υποστηρικτές των σχολείων αυτών διατείνονται ότι ειδικά στις αραιοκατοικημένες περιοχές τα μικρά σχολεία μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της εκπαιδευτικής πρόσβασης και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Ωστόσο, σήμερα, πολλά μικρά σχολεία απειλούνται με κλείσιμο. Άλλοτε θεωρούνται πολύ μικρά για να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση, άλλοτε τα λειτουργικά τους έξοδα αξιολογούνται υπερβολικά για να διατηρηθούν. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μια σειρά παραγόντων που χαρακτηρίζουν τα μικρά σχολεία επιδρά αρνητικά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές ή και στις δυο πλευρές. Ωστόσο, η κατάργηση των μικρών σχολείων και η συγχώνευσή τους σε σχολικά κέντρα δεν είναι πάντα η πιο ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση τρόπων εύρυθμης λειτουργίας των μικρών σχολείων, πράγμα που αποτελεί αντικείμενο μελέτης στο παρόν βιβλίο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
Μέρος πρώτο: Δημοτικά σχολεία: Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία
Κεφάλαιο 1: Σύντομη ιστορική ανασκόπηση των δημοτικών σχολείων
Κεφάλαιο 2: Μονοθεσία και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία
Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των μικρών δημοτικών σχολείων
Κεφάλαιο 4: Η αποτελεσματικότητα των μικρών δημοτικών σχολείων
Κεφάλαιο 5: Ο δάσκαλος στα μικρά δημοτικά σχολεία
Κεφάλαιο 6: Δίκτυα και ομοσπονδίες μικρών δημοτικών σχολείων
Κεφάλαιο 7: Μικρά δημοτικά σχολεία ή σχολικά κέντρα;
Μέρος δεύτερο: Η έρευνα
Κεφάλαιο 1: Η μεθοδολογία της έρευνας
Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Κεφάλαιο 3: Συζήτηση ευρημάτων - καταληκτικές παρατηρήσεις
Παράρτημα: Τα ερωτηματολόγια της έρευνας
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00