Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-390-034-4
Interbooks, Αθήνα, 1/1998
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 306 σελ.
Περιγραφή

Η γνώση των Μηχανισμών των Μεθόδων Παραγωγής Ιδεών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα άτομα και τις ομάδες, γιατί επιτρέπει την εξερεύνηση νέων ιδεών για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων ή τη λύση ποικίλων προβλημάτων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΙΔΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΙΘΑΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ OMMINUS ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΛΦΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΤΥΧΑΙΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ AMSDI, AMOS, RERCO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ: ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ SILVA
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ, ΑΓΝΟΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σ.Π.Ε., Σ.Ο.Π., ΚΟΥΤΙΟΥ ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΩΝ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ