Μεταξύ πολεμικής και διαλόγου
Το Ισλάμ στην βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-450-6
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 33.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 896 γρ, 586 σελ.
Περιγραφή

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας προς το Ισλάμ οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός της μικρής απόστασης που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες της Ανατολής και του Ισλάμ, αφετέρου δε στους ιδιαίτερους ιστορικούς δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δυο κόσμων και των δύο πολιτισμών κατά την μακραίωνη, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική επικοινωνία και συμβίωση τους. Επομένως, η έρευνα για το Ισλάμ στον ελληνικό χώρο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και μείζον θέμα για τη σύγχρονη Ελλάδα. Το Ισλάμ είναι βέβαια κάτι το διαφορετικό για την ελληνική σκέψη και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά δεν είναι κάτι το εξωτικό και μακρυνό· για τον ελληνικό κόσμο είναι ο άμεσος γείτονάς του, με τον οποίο κατά ποικίλους τρόπους συμβίωσε επί αιώνες και η συμβίωση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία και εξέλιξη του νεότερου ελληνισμού. (...) Κύριος σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε την ελληνική έρευνα για το Ισλάμ και να μελετήσουμε τη νέα οπτική γωνία υπό την οποία η έρευνα αυτή το προσεγγίζει.(...) Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να περιλάβει την εμπειρία μίας ολόκληρης ζωής του ελληνικού κόσμου από την σχέση και συμβίωσή του με τον κόσμο του Ισλάμ, και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη ελληνική έρευνα αξιοποιεί την παλιά γραμματεία της βυζαντινής και οθωμανικής εποχής για τη θρησκεία του Ισλάμ και δίνει μία κατατοπιστική εικόνα για τον ρόλο του στη σημερινή πραγματικότητα. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ: Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ