Μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7592-05-7
Προμηθεύς, Θεσσαλονίκη, 2008
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 224 σελ.
Περιγραφή

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μια εντατικοποίηση, μια τάση ομαδοποίησης και επικέντρωσης στα γνωστικά επιτεύγματα, η ανάγκη ενασχόλησης με την ιδιαιτερότητα του ατόμου και τα προσωπικά βιώματα φαίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη.
Η μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση του υποκειμενικού χαρακτήρα της εμπειρίας του παιδιού σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής του σε συνάρτηση με αυτήν των βασικών προσώπων που το πλαισιώνουν.
Για να υλοποιηθεί αυτή η προσέγγιση συνέβαλαν με την κατάθεση των προσωπικών τους εμπειριών μητέρες και παιδαγωγοί που εμπλέκονται άμεσα σε αυτή τη διαδικασία.
Ευχαριστώ γονείς, παιδαγωγούς, αλλά και συναδέλφους που βοήθησαν να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Μέρος Α': Θεωρητικό
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστική Ανάπτυξη
Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η έννοια της προσαρμογής
Δυσκολίες προσαρμογής που αφορούν τον αποχωρισμό
Ένταξη του παιδιού
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Η θέση του παιδιού στην οικογένεια
Η σχέση της μητέρας με το παιδί
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Μέρος Β': Ερευνητικό
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
Η εμπειρία του αποχωρισμού
Το παιδί που δυσκολεύεται
Σύγκρουση ανάμεσα στο ατομικό και πολιτισμικό ιδανικό του Εγώ
Η σχέση με την παιδαγωγό
Προσδοκίες από την προσχολική αγωγή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Η πρώτη γνωριμία
Η δυσκολία του παιδιού
Η σχέση με τους γονείς
Διαπολιτιστικές διαφορές
Προσωπική - επαγγελματική ζωή
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βιβλιογραφία