Μεσαιωνική και νεότερη ιστορία Β΄ γυμνασίου
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-442-365-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 618 γρ, 364 σελ.
Περιγραφή

Το βοήθημα "Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία" απευθύνεται στους μαθητές της Β` Γυμνασίου και στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα. Στόχος του είναι να Βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, αλλά και σε ό,τι αφορά τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου. Ελπίζουμε ότι η μελέτη του μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε η επεξεργασία των επιμέρους κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τις σχετικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος. Η δομή κάθε κεφαλαίου στηρίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου, ωστόσο υπάρχουν αρκετά επιπλέον στοιχεία, που λειτουργούν επικουρικά στη διαδικασία κατανόησης και διευκολύνουν το έργο μαθητών και καθηγητών.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)