Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της ορθοδόξου λατρείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-293-0
Γρηγόρη, Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 200 γρ, 157 σελ.
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται κάποιες από τις μελέτες μας σε θέματα ιστορίας και θεολογίας της ορθοδόξου Λατρείας, οι οποίες εκπονήθηκαν μετά το 1998. Πρόκειται για εισηγήσεις σε συνέδρια συναφών με τη λατρεία θεμάτων, για μια μελέτη που εκπονήθηκε ανεξάρτητα από κάποια αφορμή και για ένα κείμενο που εκδόθηκε στο περιοδικό «Σύναξη» (...)
Ο βασικότερος, όμως, λόγος που υπαγόρευσε την παρούσα έκδοση είναι η επιθυμία συλλογικής παρουσίασης της μελέτης θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν το θεολογικό και εκκλησιαστικό γίγνεσθαι. Η εκδοτική τους συγκέντρωση αποσκοπεί στο να παράσχει ένα «θεολογικό στίγμα» προβληματισμού και περαιτέρω εμβάθυνσης, στοιχεία απαραίτητα για την ενεργότερη συμμετοχή μας στη λατρεία και για τη διαμόρφωση της δικής μας λειτουργικής παράδοσης, (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

1. Πρόλογος
2. Πηγές και εξέλιξη των εξορκιστικών ευχών για τους «ενεργούμενους από ακάθαρτα νεύματα»
3. Το μυστήριο του Χρίσματος
4. Γενική θεώρηση της λειτουργικής γλώσσας ως μέσου συμμετοχής του λαού στη λατρεία της εκκλησίας
5. Ανανέωση λειτουργικής ζωής
6. Έννοια και σημασία της παύλειας προτροπής στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας
7. Η ευχαριστιακή αναφορά
8. Η ευχαριστιακή επίκληση στις Λειτουργίες του Βασιλείου του Μεγάλου και του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού
9. Πίνακας περιεχομένων