Μέθοδος προμελέτης ναυτικών συστημάτων με κινητήρες Diesel
Marine Diesel Power Plant Practices (τίτλος πρωτοτύπου)
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-254-533-1
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 19 εκ, 323 γρ, 128 σελ.
Περιγραφή

Σκοπός αυτού του τεύχους είναι η παροχή οδηγιών, πρακτικών κανόνων και επιτρεπόμενων ορίων, κατάλληλων για χρήση στα προκαταρκτικά στάδια του σχεδιασμού ναυτικών συστημάτων ισχύος με κινητήρες Diesel για την πρόωση τυπικών εμπορικών πλοίων. Το τεύχος επιδιώκει να βοηθήσει τον σχεδιαστή στη χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του κινητήρα, τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές, και να παρουσιάσει πρακτικές σχεδίασης συστημάτων.
Η προηγούμενη έκδοση του πρωτότυπου τεύχους ("Marine Diesel Power Plant Perfοrmance Practices", 1975) περιελάμβανε λειτουργικά χαρακτηριστικά για τύπους κινητήρων οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι εκείνη την εποχή. Η γρήγορη εξέλιξη του σχεδιασμού κινητήρων Diesel κατά τα τελευταία έτη οδήγησε σε κατασκευή κινητήρων, των οποίων τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι συχνά αρκετά διαφορετικά από τα αντίστοιχα των παλαιότερων γενιών κινητήρων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την προσφορά από τους κατασκευαστές εκδ6σεων που αφορούν χαρακτηριστικά λειτουργίας των κινητήρων, καθιστά την τακτική της προηγούμενης έκδοσης λιγότερο αξιόπιστη και χρήσιμη. Ορισμένα γενικά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί και στο τεύχος αυτό. Παρ` όλα αυτά, ακόμη και σε πολύ αρχικά στάδια σχεδίασης, όταν δεν έχει ακόμη επιλεγεί κάποιος συγκεκριμένος κινητήρας, είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα, εάν χρησιμοποιηθούν στοιχεία από πρόσφατες προδιαγραφές που αφορούν τον γενικό τύπο της μηχανής που πρόκειται να εγκατασταθεί.
Οι εφαρμογές του τεύχους αυτού περιορίζονται, γενικά, σε συστήματα πρόωσης με βραδύστροφους κινητήρες Diesel με ζύγωμα και σε συστήματα με κινητήρες χωρίς ζύγωμα, οι οποίοι αποδίδουν ισχύ πέδης τουλάχιστον 100 bkW (b: brake = πέδη) ανά κύλινδρο, σε ταχύτητες περιστροφής έως 1200 RPM. Στην προσπάθεια να παρουσιαστούν δεδομένα με γενικευμένο τρόπο, ασυνήθιστοι κινητήρες ή κινητήρες που δεν κατασκευάζονται πλέον δεν συμπεριελήφθησαν. Στο μεγαλύτερο μέρος, μόνον υπερπληρωμένοι κινητήρες εξετάζονται.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)