Μεγάλος αδελφός
Αρχιτεκτονική και παρακολούθηση
Big Brother
Architecture and Surveillance
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87329-0-2
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 24 εκ, 95 σελ.
Περιγραφή

Στην έκθεση αυτή, με την οποία το Μουσείο εγκαινίασε τη σειρά των αρχιτεκτονικών εκθέσεων, παρουσιάστηκαν ψηφιακές προτάσεις και κτίρια υπό κατασκευή, που ανιχνεύουν και εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη αρχιτεκτονική ενθαρρύνει, επιτρέπει, οργανώνει ή αντίθετα παρεμποδίζει και απαγορεύει την παρακολούθηση μέσα στο χώρο.