Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου
Μέγας Κωνσταντίνος: Ιουστινιανός: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Κυκλοφορεί
Ελευθεροτυπία, Αθήνα, 1/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 23 εκ., 435 γρ., 194 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

Μέγας Κωνσταντίνος
- "Η κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Κωνσταντίνος"
- "Η Κωνσταντίνεια μεταρρύθμιση"
- "Η εύθραυστη διπλωματία"
- "Εναντιοφάνειες" της Κωνσταντίνειας Εποχής

Ιουστινιανός
- "Ιουστινιανός και Θεοδώρα"
- "Ο ναός της Αγίας Σοφίας"
- "Το δίκαιο επί Ιουστινιανού Α΄"
- "Ο πνευματικός ορίζοντας"
- "Το ανατολικό μέτωπο"
- "Ο Ιουστινιανός και η ανάκτηση της δύσης"
- "Η εποχή του Ιουστινιανού"
- "Η Στάση του Νίκα"

Βασίλειος Βουλγαροκτόνος
- "Μακεδονική Δυναστεία: τάση και επέκταση"
- "Η αυτοκρατορία της χριστιανικής ανατολής και η Ευρώπη"
- "Κράτος και αριστοκρατική αντιπολίτευση"
- "Η Βουλγαρική δύναμη στα Βαλκάνια"
- "Οίηση και επιγαμίες στους Μακεδόνες"
- "Η επέλαση στην Ανατολή και στον Καύκασο"
- "Πνευματική ζωή και ακτινοβολία"

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
- "Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη γραφίδα του Δούκα"
- "Ο Κριτόβουλος για τον Παλαιολόγο"
- "Ο Παλαιολόγος και ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης"
- "Το "Χρονικό" του Γεωργίου Σφραντζή"
- "Δωρητές ιδρυμάτων περίθαλψης"
- "Το τέλος της χριστιανικής πολιτείας"


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-30 14:24:25