Μεγάλη φυσική και χημεία
Φυσική: ταλαντώσεις και κύματα, οπτική, ατομική φυσική, θεωρία της σχετικότητας
Physik Dorn-Bader (τίτλος πρωτοτύπου)
Συλλογικό έργο
Εικονογράφηση: Frey, Gundolf || Schlierf , Gunter
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7080-18-9
Εκδόσεις Κτίστη, Αθήνα, 1/2008
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 39.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 360 σελ.
τ. 4
Περιγραφή

Μηχανικές Ταλαντώσεις & Κύματα, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητικές Ταλαντώσεις & Κύματα, Ατομική Φυσική, Θεωρία της Σχετικότητας, Μαθηματικό Παράρτημα.
Για το Λύκειο, Φοιτητές, Καθηγητές και υποψηφίους ΑΣΕΠ.

Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα
Ταλαντώσεις
Παρατηρήσεις
Η ημιτονοειδής ταλάντωση (αρμονική ταλάντωση)
Μετατροπή της ενέργειας κατά τις ταλαντώσεις
Το μαθηματικό εκκρεμές
Απόσβεση. Εξαναγκασμένη ταλάντωση. Συντονισμός
Διακροτήματα
Κυματική
Η διάδοση μηχανικών κυμάτων
Ανάκλαση των μηχανικών διαταραχών
Το ημιτονοειδές εγκάρσιο κύμα
Μεταφορά ενέργειας στο μηχανικό κύμα
Συμβολή των κυμάτων
Η συμβολή για ίσα μήκη κύματος
Στάσιμα εγκάρσια κύματα
Στάσιμα κύματα και ιδιοταλαντώσεις
Διαμήκη κύματα
Διαμήκη και εγκάρσια κύματα στο χώρο
Στάσιμα κύματα
Υπέρηχοι
Οπτική
Η γεωμετρική οπτική
Η σωματιδιακή φύση του φωτός
Η κυματική φύση του φωτός
Η μέτρηση της ταχύτητας του φωτός
Η συμβολή του φωτός
Η συμβολή του φωτός σε λεπτές πλάκες
Η περίθλαση του φωτός
Η περίθλαση σε πολλές σχισμές. Το οπτικό φράγμα
Η επίδραση της περίθλασης στη δημιουργία της φωτογραφίας
Η πόλωση του φωτός
Συνέπειες της θεωρίας για τα εγκάρσια κύματα του φωτός
Το φαινόμενο Doppler
Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις και κύματα
Το κλειστό ηλεκτρομαγνητικό κύκλωμα ταλαντώσεων (Κύκλωμα Tomson)
Συντονισμός και σύζευξη
Αμείωτες ταλαντώσεις με ανάδραση
Το ερτζιανό δίπολο ως ανοιχτό κύκλωμα ταλαντώσεων
Το πεδίο του δίπολου στο χώρο
Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Στάσιμα κύματα κατά μήκος παράλληλων αγωγών ( Αγωγοί Lecher)
'Ραδιοκύματα'
Οι αναλογίες συμπεριφοράς των βραχέων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και των κυμάτων φωτός. Μικροκύματα
Η περιοχή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συνολικά
Το φως ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Η υπέρυθρη ακτινοβολία
Το υπεριώδες (UV)
Οι ακτίνες Rontgen και οι ακτίνες γ ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Οι νόμοι της ακτινοβολίας για τα σώματα που εκπέμπουν ακτινοβολία
Ατομική φυσική
Η φυσική του ατομικού φλοιού
Ι. Η δυαδικότητα κύμα-σωματίδιο
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Τα κβάντα φωτός
Υλικά κύματα. Η δυαδικότητα κύμα-σωματίδιο
Η έννοια των μοντέλων στη φυσική
Συμπεράσματα από τη δυαδικότητα κύμα-σωματίδιο
ΙΙ. Η δομή του ατόμου και οι φασματικές γραμμές
Η εξέλιξη του ατομικού μοντέλου μέχρι τον Rutherford
Το μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου
Το περιοδικό σύστημα των στοιχείων
Οι δυνατότητες διέγερσης των ατόμων
Το φάσμα Rontgen
Πυρηνική φυσική
Ι. Τα ατομικά σωματίδια και ο εντοπισμός τους
Ο φασματογράφος μάζας (πυρηνικής μάζας)
Η ραδιενεργή ακτινοβολία και ο εντοπισμός της
Βασικά στοιχεία για την εργασία με απαριθμητές
Φυσική ραδιενέργεια
Χρόνος υποδιπλασιασμού και ραδιενεργές οικογένειες
Ενεργειακές μετατροπές στην περιοχή των ατομικών φλοιών τη στιγμή της ραδιενεργής διάσπασης
III. Πυρηνικές αντιδράσεις
Τεχνητή μεταστοιχείωση των ατόμων. Ακτίνες νετρονίων
Το κυκλοτρόνιο (cyclotron). Τεχνητή ραδιενέργεια
Η δομή του ατομικού πυρήνα. Το έλλειμμα μάζας και η εξίσωση του Einstein
IV. Συμπληρωματικά για την ακτινοβολία των ραδιενεργών υλών
Αντισωματίδια
Η ενέργεια των ακτινών β. Πειράματα απορρόφησης
Κίνδυνοι από τις ακτινοβολίες και προστασία. Δόση και ρυθμός δόσης ακτινοβολίας
V. Η πυρηνική διάσπαση
Η ατομική βόμβα
Η χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς
Η κοσμική ακτινοβολία
Η θεωρία της σχετικότητας
Η ειδική θεωρία της σχετικότητας
Η γενική θεωρία της σχετικότητας
Μαθηματικό παράρτημα
Σχέσεις μεταξύ φυσικής και μαθηματικών
Η αναλογικότητα
Ταχύτητα και επιτάχυνση
Η ολοκλήρωση στο γνωστό νόμο των δυνάμεων. Αρχικές συνθήκες
Το έργο ως ορισμένο ολοκλήρωμα
Η ορμή ως ορισμένο ολοκλήρωμα
Οι ροπές αδράνειας ως ορισμένα ολοκληρώματα
Τα μαθηματικά στην κυματική
Εξίσωση των στάσιμων κυμάτων
Φορτίο και ένταση ρεύματος
Ο νόμος της επαγωγής
Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις
Πίνακες
Ευρετήριο